home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a

de Vlag is te koop

2019 undafoundation

VLAG VAN COMPASSIE

Compassie is verbonden aan de begrippen medemenselijkheid en troost. Compassie heeft betrekking op het leven zelf met al zijn verschillende aspecten, waar de dood ook deel van uitmaakt. In de dood is iedereen gelijk, zegt men, maar dat geldt uiteraard ook voor het leven. Alleen door zich daar bewust van te zijn, is het mogelijk compassie te hebben.

Compassie
wordt het duidelijkst gevoeld in noodsituaties, als een medemens het moeilijk heeft, bijvoorbeeld bij het verlies van een naaste of als ze slachtoffer zijn van geweld of oorlog. Je kunt dan behoefte hebben om uiting aan je gevoelens van compassie te geven door de vlag te hijsen.
Maar ook kleine gebeurtenissen in ons dagelijkse leven die vlak bij ons plaatsvinden kunnen ons aangrijpen en met compassie vervullen.

Als je iemand vraagt na te denken over compassie moet hij of zij nadenken over zichzelf, de ander en het andere. In het begrip compassie zit de relatie met jezelf, de ander en het andere besloten.
 

terug