home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a

de Vlag is te koop

2019 undafoundation

VLAG VAN COMPASSIE

Geschiedenis

De drijfkracht achter het kunstwerk Vlag van Compassie is de vraag hoe het leven, de kunst en het politieke zich vandaag de dag tot elkaar verhouden. Het conceptuele kunstwerk Vlag van Compassie is een praktisch- en theoretisch onderzoek naar dit vraagstuk. Het kunstwerk probeert enerzijds doormiddel van het object, de Vlag, en anderzijds doormiddel van het begrip compassie verschillende gemeenschappen en individuen te activeren om hun ideeen hierover te uiten en zichtbaar te maken.

Omdat Vlag van Compassie voornamelijk functioneert in de publieke ruimte is Rini Hurkmans (initiator Vlag van Compassie) in 2010 een uitgebreid onderzoek met dit kunstwerk als uitgangspunt gestart, binnen de kenniskring van het lectoraat Kunst en Publieke Ruimte, LAPS, van de Gerrit Rietveld Academie.

SSG (Small Science Group)
Bestaansperiode: april 2011 t/m december 2012
Een theoretisch onderzoek naar het functioneren van het kunstwerk Vlag van Compassie.
Gemiddeld 9 leden, 1ste bijeenkomst 21-04-2011, 10 bijeenkomsten

Als onderdeel van het LAPS onderzoek heeft Rini Hurkmans een onderzoeksgroep SSG (Small Science Group) samengesteld uit een groep studenten en alumni van de Gerrit Rietveld Academie en de Universiteit van Amsterdam om verschillende invalshoeken van het kunstwerk gezamenlijk te bestuderen en te bediscussieren. Dit heeft onder andere geresulteerd in het aanscherpen van het Manifest en de Atlas Vlag van Compassie.
Doormiddel van de
Atlas, een schema of plattegrond die laat zien hoe het kunstwerk functioneert, wordt zichtbaar welke thema’s, vragen en tegenstellingen dit werk aankaart. Ter afsluiting van het onderzoek hebben alle deelnemers van de onderzoeksgroep een essay geschreven of een visuele eindpresentatie gemaakt.

De uiteindelijke Atlas Vlag van Compassie, ontworpen in de SSG, dient als een soort ruggengraat voor het volgende traject van het onderzoek naar het kunstwerk. In gesprekken met verschillende denkers, schrijvers en kunstenaars is vanuit filosofische, ethische, esthetische en sociologische invalshoeken onderzocht aan welke onderwerpen Vlag van Compassie raakt. Hieruit is het boek Compassion, A Paradox in Art and Society voortgekomen.
Het boek is samengesteld door Jeroen Boomgaard (lector LAPS), Rini Hurkmans (tevens initiator van
het boek) en Judith Westerveld (kunstenaar, alumnus GRA) en in 2017 is het uitgegeven door Valiz als onderdeel van de serie Making Public. Drie leden van de SSG hebben hun essays verder ontwikkeld en verdiept en deze zijn in het boek opgenomen.

Werkgroep Vlag van Compassie
Bestaansperiode: januari 2016 t/m maart 2017
Het kunstwerk
Vlag van Compassie als ontmoetingspunt om een kritische dialoog teweeg te brengen.
Gemiddeld 17 leden waarvan 9 actief, 1ste brainstormsessie 31-03-2016, 10 bijeenkomsten

In januari 2016 is de Werkgroep Vlag van Compassie opgericht. De leden van de Werkgroep zijn jonge mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten. Onder andere kunstenaars, politicologen, filosofen, management consultants, culturele analisten, ontwerpers, radiomakers en studenten behoren tot de groep. Een keer per maand ontmoeten zij elkaar op de Gerrit Rietveld Academie.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over de onderwerpen, strategieen en paradoxen binnen het kunstwerk
Vlag van Compassie. Zij discussieren over het begrip compassie en de Vlag. Ook houden zij zich bezig met de vraag hoe de Vlag in beweging kan blijven. De Werkgroep doet daarom aanbevelingen op basis van haar bevindingen.
Samen initieren zij, ieder vanuit hun eigen expertise, projecten en nodigen zij diverse mensen en partijen uit. De Werkgroep probeert personen en groeperingen te activeren en te stimuleren om na te denken over wat compassie voor hen betekent en zij vraagt hen hier uitdrukking aan te geven middels de Vlag.

Uit deze bijeenkomsten zijn verschillende acties / evenementen voortgekomen, zoals de actie rondom het referendum, over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraine, en De Parade van Ieder 1.
Ook waren er verschillende genodigden aanwezig tijdens de brainstormsessies, onder andere:
- Henkjan Laats, directeur van Cultural Bridges, hij is gepromoveerd op conflicttransformatie.
- Mohannad Sharrouf. Hij is gevlucht uit Syrie en daar studeerde hij Engelse taal en literatuur. Nu is hij intercultural communicator en geeft hij lezingen over de relatie tussen Syrie en Nederland.
- Marjolein Frijling, Hoofdredacteur bij AmsterdamFM, zij zenden live uit vanuit de OBA en zij gingen in gesprek met de Werkgroep over het evenement 180 Amsterdammers.
- Tanja Karremans en Agnes Voskamp zijn respectievelijk directeur en coordinator van Nieuw Dakota, centrum voor hedendaagse kunst in Amsterdam–Noord. Zij nodigden de Werkgroep uit om met hun een samenwerking aan te gaan.
Vanuit de verschillende ontmoetingen en discussies binnen de Werkgroep is het idee van
Making Waves ontstaan.

Een subgroep van de Werkgroep Vlag van Compassie heeft de eerste editie van Making Waves opgezet. Tijdens de voorbereidingen van Making Waves 1 zijn de bijeenkomsten van de Werkgroep Vlag van Compassie gestopt.

Making Waves 1
Bestaansperiode: december 2016 t/m juni 2017
Een nomadische beweging rond Vlag van Compassie die telkens weer in een nieuw samenwerkingsverband invloed probeert uit te oefenen op het bewustwordingsproces van ethische vraagstukken binnen de maatschappij.
1ste bijeenkomst 13-12-2016
Coordinatoren Didi Lehnhausen, Tanja Karreman, Rini Hurkmans

Making Waves I is een samenwerkingsproject van Nieuw Dakota en de Unda Foundation (beheerder van het kunstwerk Vlag van Compassie). De kunstenaars Didi Lehnhausen en Suzanne Bernhardt hebben tijdens de samenwerking met Nieuw Dakota jonge makers, Wave Makers, uitgenodigd om werken te maken die verbonden zijn aan Vlag van Compassie.
Het evenement vindt plaats 2-3-4-juni 2017 in Nieuw Dakota. Tijdens dit Pinksterweekend was er veel te zien en te beleven met een tentoonstelling en een randprogrammering, bestaande uit: verschillende performances, films, kunstwerken, lezingen, een rondetafelgesprek, een radioprogramma en een bijzonder diner.

Doelstelling van Making Waves is ruimte te scheppen voor ontmoetingen, dialogen en confrontaties. De Vlag daagt uit tot reflectie en maakt gebeurtenissen en het uitwisselen van ervaringen mogelijk.
Making Waves brengt Vlag van Compassie in een nieuwe fase, waarbij er een verdiepingsslag wordt gemaakt door de Vlag te koppelen aan een omgeving, in plaats van aan een individu of een gebeurtenis.
Making Waves heeft geen vaststaand 'format', maar bestaat uit een varierende groep mensen die telkens aangepast aan de situatie samen met desbetreffende groepering, gemeenschap, instituut nieuwe 'formats' ontdekt en ontwikkelt.

Het Making Waves Team is momenteel opzoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden.