home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a

de Vlag is te koop

2019 undafoundation

VLAG VAN COMPASSIE

De noodzakelijke rol van kunst in ‘t huidige tijdsgewricht.

We leven in een wereld die vooral door godsdienstige, spirituele conflicten en economische belangen wordt beheerst. Consumptief gedrag wordt sterk aangemoedigd ten koste van meer menswaardige belangen en van de natuur. Deze ontwrichting van de wereld, die zich ondermeer uit in vervreemding, oorlogen, hongersnood en een wereldwijde verplaatsing van vluchtelingen, roept bij velen een behoefte op aan veiligheid, aan geborgenheid, aan vertrouwen en compassie.
Als kunstenaar ervaar ik het als een noodzaak in deze tijd een zoektocht te ondernemen waarbij thema’s als ontwrichting, vervreemding, isolatie en de daaraan gekoppelde begrippen als veiligheid, geborgenheid, standvastigheid en identiteit worden verkend.
Deze zoektocht naar een menswaardiger, harmonieuzer en gelijkwaardiger bestaan is als het ware een zoektocht naar een thuisland, een Homeland. Iedereen zoekt vanuit zijn persoonlijke achtergrond naar een Homeland. De definitie van het begrip Homeland zal voor iedereen weer anders zijn. Maar in essentie zullen die persoonlijke interpretaties veel overeenkomsten vertonen omdat het een wezenlijke deel uitmaakt van het leven.
In mijn werk streef ik er naar ruimtes op te roepen die een vrijplaats zijn voor onze intuitie, herinneringen, verlangens en fantasieen. Een plaats waarbij de grenzen tussen het innerlijke en het uiterlijke vervagen of zelfs helemaal verdwijnen.
Een thema dat vaak voorkomt in mijn werk is het ‘onuitspreekbare', dat waar niet over gesproken wordt, wat niet benoemd wordt leegte en afwezigheid zijn er aspecten van. Het bewustzijn van dit innerlijke, dit stomme of doofstomme, zwijgende en stille in ons vormt een belangrijk onderdeel bij ons begrip van het leven. In mijn werk krijgt dit thema een vorm die zowel op het emotionele als spirituele niveau functioneert.
De toepassing van diverse vormen en technieken zoals fotografie, video, beeldhouwkunst en installaties, benadrukken dat niet de uiterlijke verschijning centraal staat, maar dat mijn werk de uitdrukking is van een conceptueel standpunt dat ik op diverse manieren tot uiting breng.
Een terugkerend aspect in het werk is de combinatie van elementen uit verschillende culturen om universele gevoelens uit te drukken: het leven en het overleven van de mens -zijn kwetsbaarheid, het verlies van de individualiteit, het drama maar ook de kracht, schoonheid en euforie waarmee dit gepaard gaat.
In deze turbulente wereld is het noodzakelijk dat de kunstwereld het publiek een platvorm biedt waar het, anders dan via de overvloed van beelden en commentaren van de media, geconfronteerd wordt met een tegelijkertijd individueler en opener, geconcentreerder en beeldender visie op de wereld waarin we leven. April 2006

terug

Blossomdetail

www.rinihurkmans.com