home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a

de Vlag is te koop

De naam Unda Foundation werd gekozen omdat de vlag een goudgele golf in een wit veld toont. Golf is in het Latijn ‘Unda.’
 

De stichting is een onderdeel van het kunstwerk en houdt zich bezig met het uitdragen van het ideele gedachtegoed: Compassie.

Het Bestuur van de Unda Foundation.

Op verzoek van de Stichting heeft het Nederlandse Rode Kruis bepaald dat de winst van de verkoop van de vlag tijdens de tentoonstelling Sonsbeek 2008: Grandeur, naar Myanmar gaat.

Tijdens het bezoek van His Holiness the Dalai Lama in Nederland gaat de winst van de verkoop van de vlag naar Stichting Dhonden.

2019 undafoundation

VLAG VAN COMPASSIE

Unda Foundation

De Vlag wordt beheerd en beschermd door de Stichting Unda Foundation.

De leden van het bestuur
zijn afkomstig uit de wereld van het recht, de financien, de publiciteit en de kunst. 
Hiermee ligt de verantwoordelijkheid voor de idee en de financien van de Vlag van Compassie niet bij een persoon, maar een groep professionals.

Op 29 augustus 2008 werd de oprichtingsakte van de Stichting Unda Foundation gepasseerd. In de statuten staat het doel –het beheren van en bekendheid geven aan de Vlag van Compassie– centraal.

De Stichting, c.q. het bestuur, dient als geweten van de Vlag.
Zij doet zelf geen uitspraken over wat en wanneer er sprake is van compassie. Maar zij activeert en stimuleert mensen om na te denken over het begrip compassie en daagt hen uit om iets met deze Vlag te doen. Vervolgens vraagt de Stichting hen doormiddel van tekst en beeld hun beweegredenen kenbaar en zichtbaar te maken om daarmee dit concept, begrip en kunstwerk met nieuwe betekenissen op te laden. Het bestuur heeft hiervoor een beleidsplan opgesteld.

De Stichting beheert het gedachtengoed en zorgt voor het kanaliseren en verdelen van
inkomsten uit de vlag. De winst uit verkoop wordt besteed aan het steunen van verschillende goede doelen. De Stichting bepaalt welke.

terug

demonstratievlag