home

het Manifest

english

vormvlag2b1a

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2003

de Vlag is te koop

2002

VLAG VAN COMPASSIE
Æ

ArtEZ en Making Waves 2

Met Making Waves wil de Unda Foundation samenwerkingen aangaan met instituten en organisaties om ‘evenementen’ te organiseren die inhaken op de thematiek rondom Vlag van Compassie.

Making Waves 2 vindt plaats tijdens het Winterlab, georganiseerd in samenwerking met kunstacademie ArtEZ Zwolle. Van 22 januari t/m 2 februari werken eerste, tweede en derdejaars studenten van de opleidingen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Animation Design, Comic Design, Graphic Design, Illustration Design, Interieur-Architectuur en Docent Theater in een interdisciplinair team aan sociale vraagstukken. De Unda Foundation is uitgenodigd om binnen het Winterlab met 26 studenten Making Waves 2 te ontwikkelen.

Een van deze sociale vraagstukken is 'Wat is privilege?', geformuleerd door Arend Mollee, student Comic Design. Gedurende een productieve samenwerking van twee weken bevragen de studenten, in drie aparte groepen, het begrip privilege en de verbanden met het kunstwerk Vlag van Compassie. Dit leidt tot uitgebreide en levendige discussies over de verschillende interpretaties van privilege, waarna elke groep studenten aan de slag gaat om aan het einde van de twee weken hun bevindingen in een eigen project te presenteren. De eerste groep maakt een film en fotoserie. Groep twee ontwikkelt een bordspel en de laatste groep werkt aan een visualisatie van een performance.
 

GROEP A

GROEP B

GROEP C

MAKING WAVES

MV2
IVV
ML
K2LM4j
Vlag
Nij1k
rp1k
VaramitraK

2019 © undafoundation