home

het Manifest

english

vormvlag2b1a

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2003

2002

de Vlag is te koop

MAKING WAVES 2

VLAG VAN COMPASSIE
Æ
MV2

Statement groep A

Vooroordelen

Na een uitgebreide discussie rondom de vraag 'Wat is privilege?', zijn we ieder tot een eigen definitie van dit begrip gekomen. In de maatschappij wordt privilege op veel manieren geinterpreteerd, maar wij focussen ons op het aspect vooroordelen.

Het hebben van vooroordelen is iets waardoor privileges, zoals wij ze kennen, blijven bestaan. Op basis van privileges creeren wij vooroordelen en als wij handelen naar die vooroordelen houden we die privileges in stand. Ieder individu straalt volgens ons op een eigen manier hun privilege uit. Privilege is niet gekoppeld aan etniciteit of geslacht, want er zijn succesvolle mensen van iedere kleur of sekse. Vooroordelen hebben is de basis waarop wij communiceren, want uiterlijke verschijning is het eerste wat we tot ons nemen. Ons doel is om mensen bewust te maken van hoe privilege op dit moment in de maatschappij tot uiting komt en hoe het ontstaat.

Ons werk bestaat uit een film en een fotoserie, die samen onze installatie vormen. In de film maken we vooroordelen over verschillende personen toon- en hoorbaar en laten we zien hoe privileges door onszelf gevormd worden. De film bestaat uit filmbeelden van personen die we tegenkwamen op straat. Vervolgens laten we hier door middel van een geluidsopname onze vooroordelen, onze ongefilterde gedachtes, over deze personen de vrije loop. Dit confronteert ons Èn het publiek met onze vooroordelen.
Door middel van een fotoserie laten we daarna de toeschouwer zelf de vooroordelen vormen. De fotoserie laat zien hoeveel invloed omgeving en uiterlijk hebben op onze gedachten en vooroordelen over een persoon.

Amber, Arend, Esther, Ilse, Laura, Lucas, Maiko. Mika, Winnie
 

GROEP A

GROEP B

GROEP C

MAKING WAVES 2

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

2018 © undafoundation