home

het Manifest

english

vormvlag2b1a

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2003

2002

de Vlag is te koop

MAKING WAVES 2

MV2a
VLAG VAN COMPASSIE

2018 undafoundation

MV2

Statement groep c

Onrechtvaardigheid

Econominie – het spel voor rijk en arm

Privilege is voorrecht, vaak gebaseerd op aangeboren eigenschappen en afkomst, oneerlijk dus. Wij zijn van mening dat je privilege niet kunt meten en niet op het eerste gezicht kunt zien. Wij denken dat er een oneindige hoeveelheid combinaties van privileges zijn die je wel of niet kunt hebben en dat de mate van privilege heel subjectief is. De een kan een bepaald obstakel als zeer belastend ervaren, terwijl dat voor de ander veel minder zwaar kan zijn. Privilege is een grijs gebied, waarin je niet zomaar met vingers moet gaan wijzen naar mensen, omdat jij jezelf tekort gedaan voelt op sommige vlakken. Er schuilt vaak meer achter mensen dan we kunnen zien. Dat betekent niet dat privileges niet kunnen bestaan. Mensen kunnen wel degelijk een voorsprong of achterstand ervaren, als gevolg van hoe welvarend zij geboren zijn.

Wij richten ons op de Nederlandse economie. Wij voelen onrecht op dit gebied en er komt een activistische houding bij ons opborrelen. We storen ons aan de verschillen tussen arm en rijk en hoe de regering ons af en toe flink naait. Ons project focust zich niet op de privileges van de rijken, maar focust zich op de onrechtvaardigheid waarmee het geld verdeeld is. Wij onderzoeken het Nederlandse economische systeem en vinden hierin vele onrechtvaardigheden terug. Wij zouden willen dat meer mensen zich bewust zijn van deze onrechtvaardigheden en daarom hebben wij het spel Econominie in het leven geroepen.

Econominie is een spel op levensgroot formaat, dat ongeveer het midden houdt tussen Monopoly en Levensweg. Het spel is een nabootsing van de Nederlandse economie. Vandaar ook de naam: Econominie. Met zelf ontworpen spelkaarten en een eigen geldeenheid, de 'neppie', wordt het spel gespeeld. Wij willen onrechtvaardigheid laten ervaren door spelers met willekeur geld te laten winnen of verliezen. Hierdoor gaan spelers nadenken over hoe de economie werkt.

Emma, Mirjam, Rosalie, Sofie, Tischa
 

GROEP A

GROEP B

GROEP C

MAKING WAVES 2