home

het Manifest

english

vormvlag2b1a

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2003

de Vlag is te koop

2002

VLAG VAN COMPASSIE
Æ

Universiteit van Lille - Flags, Identity, Memory

Anne Wagner, hoogleraar rechtsgeleerdheid, nodigt Vlag van Compassie uit om deel te nemen aan de internationale conferentie Flags, Identity, Memory: Critiquing the Public Narrative through Color, die plaats vindt op 7-8-9 februari 2018 op de universiteit van Lille.

In de conferentie wordt gesproken door verschillende academici, kunstenaars en curatoren over vlaggen, erfgoed en identiteit.

Rini Hurkmans, als initiator van Vlag van Compassie, vertelt over haar motivaties en beweegredenen om tot dit conceptuele werk te komen en legt uit hoe het werk functioneert. Het kunstwerk Vlag van Compassie zorgt voor veel tumult binnen de academische wereld. Het begrip compassie en het ontwerp van de Vlag wordt heftig bediscussieerd tijdens de conferentie.

MV2
IVV
ML
K2LM4j
Vlag
Nij1k
rp1k

2019 © undafoundation