home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a

de Vlag is te koop

Comite van Aanbeveling

Bestuur

Drs. M.J.A.L. Bloem

Mr. H.J. Bunjes

Prof. Mr. E. Dommering

Mr. J. Kohnstamm

De meerwaarde van mijn leven bestaat in de ontmoeting met de ander. Een onmisbaar element van iedere ontmoeting is het inlevingsvermogen in de wereld van elkaar, liefst wederzijds; in vreugde of tegenspoed (en alles wat daartussen ligt) tegen de achtergrond van de specifieke maatschappelijke, historische of geografische context.
De Vlag van Compassie staat voor mij daarom in een uiting van respect en genegenheid, staat voor de ontmoeting met elkaar, voor –in bijna letterlijke zin– samenleven.

Mevr. P.C. Krikke

Lady Olga Maitland

Bob H.M.G. van der Mast

Prof. dr. G. Morello

Ramsey Nasr

Prof. dr. H.W.van Os

Drs. L. Polman

Bert Steevensz

Julienne Straatman

Suzanne Tesselaar

Anna Tilroe

Prof. drs. P.J. Scheffer

Frederique Vles-Jager

2019 undafoundation

UNDA FOUNDATION

Jacob Kohnstamm is voorzitter van Regionale Toetsingscommissies Euthanasie en de Autoriteit Persoonsgegevens, oud staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en oud lid van de Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal.