home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a

de Vlag is te koop

Comite van Aanbeveling

Bestuur

Drs. M.J.A.L. Bloem

Mr. H.J. Bunjes

Prof. Mr. E. Dommering

Mr. J. Kohnstamm

De Vlag van Compassie is de meest ontroerende vlag die ik ken. Hij staat symbool voor een streven dat als het geknecht, geexploiteerd of vergeten wordt, gevoelens van leegte, vervreemding en isolement veroorzaakt: het streven naar menselijke grootsheid. Zonder dat streven verliezen wij het gevoel van hoop en toekomst. Compassie ligt aan de basis hiervan. Het is het vermogen om aandacht, begrip en respect op te brengen voor de ander en het andere, voor bekende en onbekende vormen van leven, en om daarnaar te handelen. Wie Compassie kent, is in staat zichzelf te zien als deel van een geheel, als een individu dat net als al het andere om hem heen een moeizame, pijnlijke strijd voert om zich optimaal te kunnen ontplooien. Compassie is het moeizaam verworven vermogen om onszelf te overstijgen.

Mevr. P.C. Krikke

Lady Olga Maitland

Prof. dr. G. Morello

Ramsey Nasr

Prof. dr. H.W.van Os

Drs. L. Polman

Bert Steevensz

Julienne Straatman

Suzanne Tesselaar

Anna Tilroe

Prof. drs. P.J. Scheffer

Frederique Vles-Jager

2018 undafoundation

UNDA FOUNDATION

Anna Tilroe is kunstcriticus, curator en artistiek projectleider van 11Fontains. Zij was artistiek directeur van Sonsbeek 2008, Grandeur.