home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a

de Vlag is te koop

Comite van Aanbeveling

Bestuur

Drs. M.J.A.L. Bloem

Mr. H.J. Bunjes

Prof. Mr. E. Dommering

Mr. J. Kohnstamm

Mevr. P.C. Krikke

Lady Olga Maitland

Bob H.M.G. van der Mast

Prof. dr. G. Morello

Ramsey Nasr

Prof. dr. H.W.van Os

Drs. L. Polman

Bert Steevensz

Julienne Straatman

Suzanne Tesselaar

Anna Tilroe

Prof. drs. P.J. Scheffer

Frederique Vles-Jager

2019 undafoundation

UNDA FOUNDATION

Henk van Os is emiritus universiteitshoogleraar voor de Leerstoel Kunst en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. In 1974 werd hij benoemd tot hoogleraar Kunst- en cultuurgeschiedenis en in 1984 tot decaan van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1989 tot 1996 was hij algemeen directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam.