home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a

de Vlag is te koop

Comite van Aanbeveling

Bestuur

Drs. M.J.A.L. Bloem

Mr. H.J. Bunjes

Prof. Mr. E. Dommering

Mr. J. Kohnstamm

Compassie is een breed begrip waaraan een ieder zijn of haar eigen invulling geeft in de vorm van grote of kleine daden. Telkens herbergt het een aspect van betrokkenheid, respect en naastenliefde in zich. Zeker in een tijd waarin men druk is en belangeloosheid op de achtergrond dreigt te verdwijnen, kan compassie een belangrijke rol vervullen in het blijven verbinden met en bieden van steun aan de medemens. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

Mevr. P.C. Krikke

Lady Olga Maitland

Bob H.M.G. van der Mast

Prof. dr. G. Morello

Ramsey Nasr

Prof. dr. H.W.van Os

Drs. L. Polman

Bert Steevensz

Julienne Straatman

Suzanne Tesselaar

Anna Tilroe

Prof. drs. P.J. Scheffer

Frederique Vles-Jager

2019 undafoundation

UNDA FOUNDATION

Frederique Vles-Jager, jurist, oud-advocaat, project manager