home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a1

de Vlag is te koop

Bestuur

Robert Rinnooy Kan

‘De vlag van compassie’ noopt tot denken over het begrip ‘compassie’.

‘Compassie’ voor gelijkgestemde zielen is niet moeilijk. Maar hoe ga je om met degenen, die je niet vanzelfsprekend aanvaardt zoals ze zijn, of die je vermogen tot mededogen op de proef stellen?

Een diep gevoeld mededogen brengt de wens met zich mee anderen te willen helpen, betrokken te zijn bij andermans ellende. Althans in de boeddhistische levensbeschouwing. Maar Plato en Zeno wijzen het medelijden af: het doet afbreuk aan het ethisch ideaal van verstandelijke beheersing. Zonder gezond verstand en wijsheid doen we soms meer kwaad dan goed.

Kortom, mijn denken over compassie en er naar handelen, is nog niet uitgekristalliseerd. Het roept bij mij vragen op. Ik zet me er als bestuurslid graag voor in dat anderen ook dit gesprek aangaan, met zichzelf en met anderen.

Patty Voorsmit

Pauline Voortman

Beleidsplan

Comite van Aanbeveling

2019 undafoundation

UNDA FOUNDATION

Patty Voorsmit, ondernemer en onafhankelijk adviseur in de cultuur- en mediasector.
(secretaris)