home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a1

de vlag is te koop

Amsterdam, 25 september 2016

Wij allen voor ieder1

Op zondag 25 september 2016 mondde de wekelijkse rustdag in Amsterdam uit in een dag van collectieve mobilisatie en actie.

Bij de Bijlmer Arena voegden wij ons bij een opgewekte groep mensen van Nieuw Dakota, een platform voor hedendaagse kunst aan het IJ in Amsterdam Noord. Het was de dag van De Parade van Ieder1 en ons doel was om bij deze acht kilometer lange mars naar het Museumplein een aantal Vlaggen van Compassie mee te dragen.

Omdat de Vlaggen wapperden aan stokken van zo’n 2 3 meter hoog, waren we bang dat we ze niet mee zouden mogen nemen op de parade. De vlaggenstokken zouden immers voor wapenstokken kunnen worden aangezien als er oproer uit zou breken. Maar ze kwamen zonder problemen mee, en dat gold ook voor onszelf. Al snel waren we de dreigende connotaties vergeten en gingen we op weg naar onze bestemming.

Wat in het begin nog een kleine en verstrooide groep mensen was, groeide voor onze ogen uit tot een compacte menigte. De stemming, die in eerste instantie ingetogen en terughoudend was, werd steeds uitbundiger, totdat er collectief werd geapplaudiseerd, gezongen en omhelsd. In inspirerende leuzen werd opgeroepen vooral niet te schromen voor het uitspreken van meningen en het innemen van te veel ruimte.

Terwijl wij de Vlag van Compassie voerden werden we vergezeld door afgevaardigden van Black Lives Matter, Zwarte Piet Is Racisme, de LGTBQI gemeenschap, en van Surinaamse, Islamitische, Afrikaanse en inheemse gemeenschappen, De Nieuwe Sint, medewerkers van een beroemde coffeshop, mensen van alle leeftijden met hun kinderen en kinderen van hun kinderen, mensen die nooit kinderen wilden, boten op de grachten en nieuwsgierige gezichten in de ramen langs de straten.

We waren als een duidelijk herkenbare, op zichzelf staande groep aan de mars begonnen. Maar ik zag hoe onze vlaggen uiteen gingen, zich haast onmerkbaar van elkaar verwijderden; hoe we verspreid raakten en opgingen in de menigte, terwijl onze uiteenlopende boodschappen samenkwamen in een collectieve stem: een stem die diversiteit wilde vieren, van cultuur, religie, gender, seksualiteit, ras en klasse.

En ik begreep dat het niet uitmaakte hoe lang onze stokken waren en welke vlaggen we voerden, maar dat we in deze ruimte allemaal samen waren. We droegen een eensgezinde boodschap uit, en droegen onze krachtigste wapens: de diversiteit van ons politieke lichaam. In een tijd van wereldwijd oprijzende razernij, van Brexit, Donald Trump en Geert Wilders, en met de Nederlandse verkiezingen in het vooruitzicht, leek alles plotseling te kloppen en voelde ik mij overspoeld door een golf van hoop.

Als immigrant die nog geen 10% begreep van wat er gezegd werd, in een taal die mij nog vreemd was, begreep ik des te beter dat iemands geboorteplaats niet meer zou moeten betekenen dan iemands positie, waar dan ook, en dat iedere plaats voor ierdereen veilig zou moeten zijn. Welke taal we ook zullen gebruiken om onze gemeenschappelijkheid en de bekommernis om elkaars rechten uit te drukken- ik verliet de bijeenkomst met het gevoel niet alleen te zijn.

Vita Evangelista
Visual artist, videographer and performer
Living and working in Amsterdam, The Netherlands
Born in Campos dos Goytacazes, Brazil

 

 

 

 

 

 


 
 

VLAG VAN COMPASSIE

verhalen:

2019 undafoundation

Linda Polman: De brede schouder van Port-au-Prince

Nickel van Duijvenboden: Ontroerende interventie tijdens...

Aimee Zito Lemo: De vlag, het wapen

Carin Kampman: Verhalen vol (com)passie

Maurijn Rouwet: Ik sta op de bres...

Bert Goubitz: De zilvermijn in Potosi

Emilie Aude Oursel: An introductory notice

Monica Neomagus: Compassieprijs 2012

Yolanda Rommel: Waarom Compassie?

Christian van der Kaap: Hoe documenteer je een wonder?

Marjolein en Paul: Trouwaarden

Garry Robson: The Flag of Compassion at DaDaFest 2012

Julienne Straatman: Fragment uit speech:

Marlene van der Reiden: Amsterdam Cares

Rob van Tulder: Als bedrijf een Vlag van Compassie uithangen?

5 studenten Rietveld Academie: Van Abbemuseum goes Compassion

Elly en Jan Hoogteijling: een Vlag van Compassie 2008 - 2014

Maaike Boumans: Education of the Heart

Ieder1

Lars Moratis: De essentie van compassie

Renee Hartog: Noch ja, noch nee, we stemmen compassie

Masha Popova: De Vlag van Compassie reist naar Rusland

Iris Blaak: Ja? Nee? Compassie!

Bertil de Klyn: Compassie en vlag

Vita Evangelista: Wij allen voor Ieder1

Aldo Kempen: Een cadeau voor mijn vader

Marjolein en Fabiola: 180 Amsterdammers

Matthias Thibaut: Nog een vlag voor de Koningin

Varamitra: Afscheid nemen

Jan van Zanen: De stad van Martinus

Mark Avery: Een symbool om onze waardes te overdenken

Rob en Marij Scholten: Felicitaties aan de voedselbank

Mark Avery: Onafhankelijkheidsdag

Suzanne Tesselaar: Stories of Change