home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a1

de vlag is te koop

Amsterdam, 6 april 2016

“Noch ja, noch nee, wij stemmen compassie”

Sinds 1 april 2015 is de wet op het raadgevend referendum van kracht. Een raadgevend referendum geeft de burger een stem in het politiek debat tussen verkiezingen in. De uitslag van een raadgevend referendum is niet bindend. Toch kan het in het democratische proces een effectief middel zijn om het publieke debat over politiek en maatschappij te stimuleren. Is het debat over het associatieverdrag met Oekraine een inhoudelijk debat? In de aanloop naar het referendum hebben de media veelvuldig verslag gedaan over het onderwerp en het publiek inhoudelijk geinformeerd met zowel argumenten voor als tegen. Een relevante vraag is echter of de uitslag van de verkiezingen wel zal leiden tot representatie van het Nederlandse volk? Ten eerste, het associatieverdrag is al getekend door de vertegenwoordigers van het Nederlandse volk. Ten tweede, Nederland is maar een van de achtentwintig EU-landen, het niet ratificeren zal Nederland in een politiek complexe verhouding zetten. De initiatiefnemers van het referendum waren zich wel degelijk bewust van deze context en hebben recentelijk zelfs toegegeven dat het hen te doen was om politieke spanningen te veroorzaken die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot het terug trekken van Nederland uit de EU. Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat de regerende coalitie de kiezer zal proberen te overtuigen voor het referendum te stemmen om te voorkomen dat de consequentie politieke onrust is op zowel nationaal als supranationaal niveau. Aan de andere kant lijkt het vanzelfsprekend dat oppositiepartijen dankbaar gebruik maken om campagne te voeren voor hun eigen positie in het debat. Echter, het verdrag is reeds getekend, hebben we hier niet te maken met schijndemocratie? Kortweg, dit referendum is een slecht voorbeeld van referenda als instrument in het democratisch proces omdat de vraag die gesteld wordt de verkeerde vraag is.

Concluderend, de Vlag van Compassie biedt u een instrument om te participeren in het democratisch proces en het concept ‘referendum’ in het algemeen te ondersteunen. Dit referendum gaat niet over inhoud, het gaat over het proces. Gebaseerd op de inhoud van het debat zal men wellicht compassie willen tonen naar beide kanten. In deze specifieke zaak wordt het stemmen van ‘compassie’ inhoudelijk ongeldig, maar tegelijkertijd maakt het de participatie in het democratisch proces zichtbaar.

Renee Hartog
 

 

 

 

 

 


 
 

VLAG VAN COMPASSIE

verhalen:

2019 undafoundation

Linda Polman: De brede schouder van Port-au-Prince

Nickel van Duijvenboden: Ontroerende interventie tijdens...

Aimee Zito Lemo: De vlag, het wapen

Carin Kampman: Verhalen vol (com)passie

Maurijn Rouwet: Ik sta op de bres...

Bert Goubitz: De zilvermijn in Potosi

Emilie Aude Oursel: An introductory notice

Monica Neomagus: Compassieprijs 2012

Yolanda Rommel: Waarom Compassie?

Christian van der Kaap: Hoe documenteer je een wonder?

Marjolein en Paul: Trouwaarden

Garry Robson: The Flag of Compassion at DaDaFest 2012

Julienne Straatman: Fragment uit speech:

Marlene van der Reiden: Amsterdam Cares

Rob van Tulder: Als bedrijf een Vlag van Compassie uithangen?

5 studenten Rietveld Academie: Van Abbemuseum goes Compassion

Elly en Jan Hoogteijling: een Vlag van Compassie 2008 - 2014

Maaike Boumans: Education of the Heart

R1

Lars Moratis: De essentie van compassie

Renee Hartog: Noch ja, noch nee, we stemmen compassie

Masha Popova: De Vlag van Compassie reist naar Rusland

Iris Blaak: Ja? Nee? Compassie!

Bertil de Klyn: Compassie en vlag

Vita Evangelista: Wij allen voor Ieder1

Aldo Kempen: Een cadeau voor mijn vader

Marjolein en Fabiola: 180 Amsterdammers

Matthias Thibaut: Nog een vlag voor de Koningin

Varamitra: Afscheid nemen

Jan van Zanen: De stad van Martinus

Mark Avery: Een symbool om onze waardes te overdenken

Rob en Marij Scholten: Felicitaties aan de voedselbank

Mark Avery: Onafhankelijkheidsdag

Suzanne Tesselaar: Stories of Change