home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

Making Waves

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI

english

vormvlag2b1a1

de vlag is te koop

VLAG VAN COMPASSIE
Ę

Amsterdam, februari 2014

Amsterdam Cares

Amsterdam Cares, onderdeel van stichting Nederland Cares, wil de maatschappelijke betrokkenheid van young professionals vergroten door hen in staat te stellen vrijwilligerswerk te doen. Daartoe bieden we vrijwilligerswerk flexibel aan en past het in iedere agenda. Hierbij staat de ontmoeting centraal tussen young professionals en een van onze vijf doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en migranten. Door flexibel vrijwilligerswerk ervaren professionals in een vroeg stadium van hun carriĖre hoe bevredigend en nuttig het is om je in te zetten voor mensen in een kwetsbare positie. Door de generatie die in de toekomst bepalend is voor Nederland, maatschappelijk actief te maken en in contact te brengen met kwetsbaren in de samenleving, bevorderen we de sociale cohesie.

Sociale cohesie duidt op de samenhang in de maatschappij. Een van de kernvragen in de sociologie is wat een samenleving bij elkaar houdt? Er zijn vele antwoorden mogelijk, op zowel microniveau tussen individuen, als op macroniveau in groter geheel. Als ik als stadsmanager een antwoord moet bieden, is het begrip compassie hiervoor passend. Bij onze activiteiten stellen wij de ontmoeting centraal vanwege de impact hiervan: beide partijen worden verrijkt door het contact met iemand die anders in het leven staat. Verrijking is volgens mij mogelijk door compassie te hebben voor de ander.

Amsterdam Cares organiseert gemiddeld 50 vrijwilligersactiviteiten per week via een online kalender, waarvoor we samenwerken met maatschappelijke instellingen in de stad. Daarnaast organiseren we op maat gemaakte teamactiviteiten voor bedrijven om invulling te geven aan het beleid van maatschappelijk betrokken ondernemen. Door ons concept hebben wij in 2013 ruim 18.000 vrijwilligersuren gerealiseerd.

Tijdens deze vele vrijwilligersuren is er ontzettend veel compassie getoond! Door onze vrijwilligers, die zich met vol enthousiasme inzetten in hun vrije tijd voor een ander en helpende handen bieden. Door mensen uit onze verschillende doelgroepen, zoals ouderen die weer helemaal opfleuren van een gezellige middag met een nieuw gezicht. Migranten die blij zijn met de persoonlijke aandacht tijdens de Nederlandse les en kinderen uit achterstandswijken die vrijwilligers bedanken voor de hulp bij het huiswerk. We hebben compassie gezien bij de maatschappelijke instellingen, waar het personeel zich met hart en ziel inzet voor hun werk en de mensen waarvoor zij dat doen. Zij tonen hun dankbaarheid voor de hulp en inzet van onze flexibele vrijwilligers. En bedrijven tonen hun compassie omdat zij graag hun beleid op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen willen vergroten en versterken. Zij voelen zich verantwoordelijk iets terug te geven aan de maatschappij en gezamenlijk zich in te zetten voor een ander.

Compassie komen wij dus dagelijks tegen in ons werk als stadsmanager. We realiseren vrijwilligersprojecten waar we samen de stad weer een stukje mooier mee maken. We genieten van de mooie ontmoetingen die wij kunnen realiseren voor mensen die elkaar anders in hun dagelijks leven misschien niet zo gauw leren kennen. Dat is allemaal behalve heel bijzonder, vooral heel leuk om te doen. Daarom doen wij ons werk ook weer met heel veel compassie! Wij voelen ons vereerd de Vlag van Compassie in ontvangst te hebben mogen nemen van de heer Bob van der Mast van de Unda Foundation. De Vlag is behalve een bijzonder instrument ook een mooie waardering voor ons werk. Wij sluiten ons graag aan bij de vele mooie verhalen en uitingen van compassie en blijven graag verbinden en inspireren!

Marlene van der Reiden
stadsmanager Amsterdam Cares

verhalen:

item1

2019 © undafoundation

Linda Polman: De brede schouder van Port-au-Prince

Nickel van Duijvenboden: Ontroerende interventie tijdens...

Aimee Zito Lemo: De vlag, het wapen

Carin Kampman: Verhalen vol (com)passie

Maurijn Rouwet: Ik sta op de bres...

Bert Goubitz: De zilvermijn in Potosi

Emilie Aude Oursel: An introductory notice

Monica Neomagus: Compassieprijs 2012

Yolanda Rommel: Waarom Compassie?

Christian van der Kaap: Hoe documenteer je een wonder?

Marjolein en Paul: Trouwaarden

Garry Robson: The Flag of Compassion at DaDaFest 2012

Julienne Straatman: Fragment uit speech:

Marlene van der Reiden: Amsterdam Cares

Rob van Tulder: Als bedrijf een Vlag van Compassie uithangen?

5 studenten Rietveld Academie: Van Abbemuseum goes Compassion

Elly en Jan Hoogteijling: een Vlag van Compassie 2008 - 2014

Maaike Boumans: Education of the Heart

Lars Moratis: De essentie van compassie

Renee Hartog: Noch ja, noch nee, we stemmen compassie

Masha Popova: De Vlag van Compassie reist naar Rusland

Iris Blaak: Ja? Nee? Compassie!

Bertil de Klyn: Compassie en vlag

Vita Evangelista: Wij allen voor Ieder1

Aldo Kempen: Een cadeau voor mijn vader

Marjolein en Fabiola: 180 Amsterdammers

Matthias Thibaut: Nog een vlag voor de Koningin

Varamitra: Afscheid nemen

Jan van Zanen: De stad van Martinus

Mark Avery: Een symbool om onze waardes te overdenken

Rob en Marij Scholten: Felicitaties aan de voedselbank

Mark Avery: Onafhankelijkheidsdag

Suzanne Tesselaar: Stories of Change